Programmet består av två delar organiserade i en gradvis ökning av komplexitet. Dessa två delar är: grundläggande emotionspsykologi och tillämpningar. En uppsats på ett emotionspsykologiskt tema ingår under år två.

Termin 1
Psykologi AV, Emotionsteorier, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och hälsa, 7.5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7.5 hp

Termin 2
Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7.5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och biologi, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och kognition, 7.5 hp

(Två av kurserna under termin 2, dock ej Forskningsmetod II, 7,5hp kan bytas ut mot Psykologi AV, Magisteruppsats/självständigt arbete, 15 hp, för erhållande av magisterexamen. Skrivs uppsats om 15 hp avslutas programstudierna efter år 1.)

År 2
Termin 3
Fritt val av kurser motsvarande 22.5 hp (Forskningsmetod III, 7.5 hp är obligatorisk). Observera att kurser erbjuds baserat på antalet sökande studenter vilket kan innebära att vissa kurser inte ges alla läsår.
Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och människa-dator interaktion (MDI), 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv, 7.5 hp
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi, 7.5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod III, avancerad forskningsmetod och statistik, 7.5 hp


Termin 4
Psykologi AV, Masteruppsats/självständigt arbete, 30 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.