Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion, 120 hp

Spara favorit

Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör, vad vi uppmärksammar men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa förmågan till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmågan att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet.

Mastersprogrammmet syftar till att ge dig bred och fördjupad kunskap inom emotionspsykologi som ämnes- och forskningsområde. Programmet är uppbyggt i tre delar: grundläggande teori, tillämpning och ett självständigt vetenskapligt arbete. Under det första året ges kurser i grundläggande emotionspsykologi och forskningsmetod. Det andra året inleds med ett tillämpningsblock som består av tre valbara kurser samt en kurs i avancerad forskningsmetod och statistik. Kurserna i termin ett till tre lägger grunden till det självständiga arbetet som genomförs under den fjärde och sista terminen på programmet.

Du kan välja att läsa mot en 1-årig masterexamen (vilket i Sverige benämns magisterexamen) vilken omfattar 60 hp och inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp, eller en 2-årig masterexamen, vilken omfattar 120 hp och inkluderar ett självständigt arbete om 30 hp.

Ansökan till programmet görs till helfart och för studier om 120 hp. När du börjar på programmet görs valet om studierna ska vara på hel- eller deltid och mot 60 hp eller 120 hp. Vid heltid läses samtliga fyra kurser om 7,5 hp per termin, och vid halvtid läses två 7,5 hp kurser per termin.

Då det är en distansanpassad utbildning kan programmet läsas med hög flexibilitet.
En gång per termin träffas vi på campus i Östersund för examination och uppstart av nya kurser. Notera att träffarna vid campus är obligatoriska och inte kan ersättas med andra uppgifter. Träffarna i termin ett till tre varar i cirka fem dagar per tillfälle, och är förlagda till mitten av terminen, den fjärde och sista obligatoriska träffen är förlagd till slutet av terminen på år två.

Programmet är öppet att söka för internationella studenter, vari kurserna ges på engelska.

Sammankomster

Det är totalt fyra obligatoriska fysiska träffar under utbildningen, vid campus Östersund.
Träffarna kan ej ersättas genom skriftlig- eller muntlig komplettering.

Obligatoriska webbaserade seminarium på dagtid förekommer, därav krävs det att du har headset, webbkamera samt en väl fungerande internetuppkoppling.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet psykologi
som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Psychology

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du i viss mån...