Kurser

Spara favorit

Utbildningens kurser och dess moment:

År 1
Pedagogik AV:
- Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp
- a) Möjligt val: Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp, alternativt
- b) Möjligt val: Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp
- Didaktik, 7,5 hp
- Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp

År 2
Pedagogik AV:
- Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp
- Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp
- Självständigt arbete, 15 hp* alternativt valbara inriktningskurser, motsvarande 15 hp

År 3
Pedagogik AV:
- Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp
- a) Möjligt val: Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II, 7,5 hp, alternativt
- b) Möjligt val: Förutsättningar för yngre barns lärande II, 7,5 hp
- Metodologi och etik I, 7,5 hp
- Metodologi och etik II, 7,5 hp

År 4
Pedagogik AV:
- Självständigt arbete 30 hp*, alternativt
- Forskning i pedagogik, 15hp (forskare med pågående forskning) samt självständigt arbete 15 hp*

*Självständigt arbete måste totalt omfatta 30 hp för erhållande av examen. Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.