Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning, 120 hp

Spara favorit

Vill du nå fördjupade kunskaper inom det pedagogiska forskningsområdet? Detta masterprogram är en utbildning för dig med kandidatexamen i pedagogik eller motsvarande.

”Inom programmet erbjuds kurser inriktade mot både professionsutveckling och forskning. Exempel på kurser är Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter; Vuxnas lärande alternativt Förutsättningar för yngre barns lärande och; Metodologi och etik. En stor del av utbildningen innebär eget arbete, bland annat i form av ett självständigt arbete. Programmet ges på halvfart.”

Sammankomster

Antalet obligatoriska moment och sammankomster på campus varierar mellan programmets kurser.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet pedagogik
som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Education

Efter utbildningen

Efterfrågan på kvalificerad personal med kompetens i pedagogik finns i såväl privat som offentlig sektor. Till exempel utbildningsväsendet, organisationer, företag, vårdsektor och fritidsverksamhet.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...