Anslagstavla

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning, 120 hp

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning ger dig möjlighet att bredda din nuvarande utbildning, eller att specialisera dig inom ett fält som du är särskilt intresserad av. Utbildningen innebär inte bara utveckling av ämneskunskap, det öppnar också för fortbildning och en karriär inom forskning. När du är klar med din utbildning är det du som bestämmer vilken väg du tar. Masterprogrammet i pedagogik har en tydlig profil för arbete inom pedagogisk verksamhet i bred bemärkelse.

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 10
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2631

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2021

roomDistans, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 10
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2981

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Programmet erbjuder kurser inriktade mot både professionsutveckling och forskning. Exempel på kurser är Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter, Vuxnas lärande alternativt Förutsättningar för yngre barns lärande och Metodologi och etik. En stor del av utbildningen innebär eget arbete, bland annat i form av ett självständigt arbete. Programmet ges på halvfart, d v s åtta terminers studier.

Sammankomster

Antalet obligatoriska moment och sammankomster på Campus varierar mellan programmets kurser.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet pedagogik som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Education

Efter utbildningen

Efterfrågan på kvalificerad personal med kompetens i pedagogik finns i såväl privat som offentlig sektor, till exempel utbildningsväsendet, organisationer, företag, vårdsektor och fritidsverksamhet.
Du kan också välja att studera på forskarnivå vidare mot en licentiat- eller doktorsexamen.
Vill du söka dig till skolan och arbeta som rektor, finns möjlighet att tillgodoräkna kurser från masterutbildningen motsvarande maximalt 20 hp när du ska gå befattningsutbildningen till rektor.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00