År 1
Psykologi GR (A), 30 hp
Sociologi GR (A), 30 hp

År 2
Sociologi GR (B), 22,5 hp
Psykologi GR (B), 22,5 hp
Juridik GR (A), 15 hp

År 3
Verksamhetsförlagd utbildning/praktik GR (A), 15 hp
Företagsekonomi GR (A), 15 hp
Psykologi GR (C), 30 hp inklusive självständigt arbete 15 hp alternativt
Sociologi GR (C), 30 hp inklusive självständigt arbete 15 hp