År 1
Psykologi, GR (A), Basblock för Personal-och arbetslivsprogrammet, 30 hp
Sociologi, GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

År 2
Sociologi, GR (B), Arbetsliv och organisation, 22,5 hp
Psykologi, GR (B), Arbets-och organisationspsykologi, 22,5 hp
Juridik, GR (A), Juridik med inriktning mot arbetsrätt, 15 hp

År 3
Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi: Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Sociologi GR (B), Arbetsliv och organisation: Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Företagsekonomi, GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp

Val av fördjupningsämne;
Psykologi GR (C), 30 hp, inklusive självständigt arbete, 15 hp
alternativt
Sociologi GR (C), 30 hp, inklusive självständigt arbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2015-10-06