År 1
Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri, 15 hp
Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad I, psykisk hälsa/ohälsa, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Vetenskapsteori, metod och etik, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (A) Sjukdomslära, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad II, bemötande, kommunikation samt verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Omvårdnad GR (B), Socialpsykiatri, 7,5 hp

År 2
Omvårdnad GR (B), Beroendelära och psykisk ohälsa 7,5 hp
Omvårdnad GR (B) Ledarskap och organisation, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad III och rehabilitering, 15 hp
Kriminologi GR (A), Grundläggande kriminologi, 7,5 hp
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad IV, verksamhetsförlagd utbildning och självständigt arbete, 15 hp

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska. Föreläsningar, moment och enskilda kurser kan ges på engelska. Svensk- och engelskspråkig litteratur används.
Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2020-10-26