Lyssna på din magkänsla

Spara favorit

Therés Lindberg pluggade psykologprogrammet 2009-2014. Idag bor hon i Luleå där hon arbetar som PTP-Psykolog på en privat företagshälsovård. Här berättar hon hur hon, trots vissa kringelikrokar, nådde sitt mål och drömyrke.

Varför valde du att bli psykolog?

Redan under Samhällsprogrammet på gymnasiet väcktes tankar om att bli psykolog, men vägen dit var kringelkrokig. Få i min släkt hade pluggat på universitet så för mig var det en främmande värld. Favoritläraren på gymnasiet hejade på mig att läsa vidare. Jag läste min första universitetskurs Sociologi A tätt följt av Psykologi A på Mittuniversitetet i Östersund. Det var som att öppna dörren till en ny värld och jag kände att jag ville läsa en ordentlig utbildning. Jag ville arbeta med att stötta människor att må bra i det samhälle vi lever i och nå sin fulla potential. Som psykolog hoppades jag kunna hjälpa människor och ”rädda världen” på mikronivå, samtidigt som yrket också har relativt hög status och lön. För att nå min psykologdröm la jag ner mycket tid för att plugga till högskoleprovets olika delar. Efter ett antal högskoleprov tog jag mig in på Psykologprogrammet.

Hur var det att plugga programmet ifråga?

Utbildningen visade sig snabbt vara mycket bred och seriös med stark vetenskaplig grund och forskningsanknytning. Psykologprogrammet på Mittuniversitet är finurligt uppbyggt så att kurserna bygger på varandra, svårighetsgraden byggs upp eftersom. För mig innebar utbildningen en inlärnings och utvecklingsmässig resa i både teori och praktik.

Vad gör du idag?

Arbetet som psykolog har överträffat mina förväntningar. Det är ett levande arbete där man under arbetslivet hela tiden kan lära nytt och arbetar ”hands on”. Sedan 6 månader tillbaka arbetar jag som PTP- Psykolog på en privat företagshälsovård i Luleå. PTP betyder Praktisk tjänstgöring för Psykologer och innebär att du har handledare ett år innan du får din legitimation och själv har det yttersta ansvaret. Arbetet innebär teamarbete med andra professioner som företagsläkare, företagssköterska och fysioterapeut. Jag arbetar med rehabilitering, stödsamtal och psykologisk behandling med utgångspunkt från KBT och ACT då jag träffar individer, och utbildar, föreläser och utvecklar medarbetare och chefer som konsult. Jag älskar mitt arbete och upplever att jag har möjlighet att stötta både organisationer och medarbetare till utveckling och förbättring utifrån de utmaningar vi möter i dagens arbetsliv.

Hur ser branschen ut?

Som psykolog kan du arbeta inom en rad olika fält och med olika inriktning. Inom landstinget kan du exempelvis arbeta på Primärvård, Ungdomsmottagning och Föräldra- barnhälsa. Privat med organisationsutveckling, urval och rekrytering eller kommunalt som skolpsykolog. Olika sätt att arbeta är genom utredning, bedömning, diagnostik, behandling och utbildning. Det finns idag stor efterfrågan på psykologisk kompetens, delvis till följd av ökande psykisk ohälsa hos unga och vuxna.

Vad tyckte du om att studera vid Mittuniversitetet?

Mittuniversitet är ett mindre universitet med stor närhet till lärarna. Med en klasstorlek på ungefär 30 personer skapar intimitet. Till skillnad från de större universiteten har du möjlighet att haffa en lärare i korridoren som ofta också minns ditt namn.

Ditt råd på vägen till den som är på gång att söka utbildning?

Researcha och var nyfiken. Välj utbildning efter intresse, du kommer alltid till störst rätt då du ägnar dig åt sådant du genuint brinner för. Lyssna på din magkänsla och våga byta kurs eller utbildning då det inte känns rätt. Ibland kan det komma avfartsvägar till drömutbildningen eller drömjobbet