GRUNDNIVÅ
År 1
Psykologi som vetenskap 6 hp
Perception, Kognition, Emotion och Inlärningspsykologi 24 hp
Biologisk psykologi och psykofysiologi 7,5 hp
Forskningsmetod 7,5 hp
Utvecklingspsykologi 7,5 hp

År 2
Personlighet och socialpsykologi, 15 hp
Psykopatologi och psykiatri, 7,5 hp
Hälsopsykologi och beteendemedicin, 7,5 hp
Att tänka sociologisk- sociala perspektiv på handling och förändring och välbefinnande, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap, 7,5 hp
Kritiska perspektiv på psykologi 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi , 7,5 hp

År 3
Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Självständigt arbete/Uppsats 15 hp
Valbar kurs 7,5 hp
Klinisk psykologi 12 hp
Motiverande samtal 3 hp
Utredningsmetodik, barn- och vuxenutredningar,15 hp

AVANCERAD NIVÅ
År 4
Psykologpraktik 22,5 hp
Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi I, 7,5 hp
Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi II 7,5 hp
Hälsopsykologi, utredning och intervention 7,5 hp
Arbetslivets psykologi, utredning och intervention 7,5 hp

År 5
Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi III 7,5 hp
Neuropsykologi , utredning och intervention 7,5 hp
Skol- och pedagogisk psykologi 7,5 hp
Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi IV, 7,5 hp
Självständigt arbete/Uppsats, 30 hp

Av utbildningens 300 hl (300 credits) är 285 hp inom ämnet psykologi. Kurserna på programmet kan komma att flyttas mellan terminerna och läsåren. Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll och poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.