GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
År 1
Psykologi som vetenskap 6 hp
Perception, Kognition, Emotion och Inlärningspsykologi 24 hp
Socialpsykologi 7,5 hp
Forskningsmetod 7,5 hp
Utvecklingspsykologi 7,5 hp
Personlighetspsykologi 7,5 hp

År 2
Biologisk psykologi och psykofysiologi 7,5 hp
Att tänka sociologiskt - Sociala perspektiv på handling, förändring och välbefinnande 7,5 hp
Folkhälsovetenskap, 7,5 hp
Miljöpsykologi 7,5 hp
Kritiska perspektiv på psykologi 4,5 hp
Utvecklingspsykologi II 7,5 hp
Psykopatologi och psykiatri 7,5 hp
Hälsopsykologi och beteendemedicin 7,5 hp
Grundläggande samtalsmetodik 3 hp

År 3
Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi inkl C-uppsats (självständigt arbete) 22,5 hp
Klinisk psykologi 12 hp
Motiverande samtal 3 hp
Utredningsmetodik, individ och grupp 15 hp

AVANCERAD NIVÅ
År 4
Etik och ett professionellt förhållningssätt 3 hp
Psykologpraktik 19,5 hp
Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Hälsopsykologi, utredning och intervention 7,5 hp
Arbetslivets psykologi, utredning och intervention 7,5 hp
Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi I 15 hp

År 5
Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi II 7,5 hp
Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi III 7,5 hp
Neuropsykologi , utredning och intervention 7,5 hp
Skol- och pedagogisk psykologi 7,5 hp
Examensarbete/Självständigt arbete 30 hp

Kurser kan komma att flyttas mellan år och terminer.