GRUNDNIVÅ
År 1
Psykologi GR (A), Psykologi som vetenskap 6 hp
Psykologi GR (A), Perception, Kognition, Emotion och Inlärningspsykologi 24 hp
Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi 7,5 hp
Psykologi GR (B), Forskningsmetod 7,5 hp
Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi 7,5 hp

År 2
Psykologi GR (A), Personlighet och socialpsykologi, 15 hp
Psykologi GR (B), Psykopatologi och psykiatri 7,5 hp
Psykologi GR (B), Hälsopsykologi och beteendemedicin 7,5 hp
Sociologi GR (A), Att tänka sociologiskt - Sociala perspektiv på handling, förändring och välbefinnande 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), 7,5 hp
Psykologi GR (B), Kritiska perspektiv på psykologi,7,5 hp
Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

År 3
Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Psykologi GR (C), Självständigt arbete/Uppsats, 15 hp
Psykologi GR (C), Valbar kurs, 7,5 hp*
Psykologi GR (C), Klinisk psykologi, 12 hp
Psykologi GR (C), Motiverande samtal, 3 hp
Psykologi GR (C), Utredningsmetodik, barn- och vuxenutredningar, 15 hp

*Valbara kurser à 7,5 hp erbjuds inom programmet.

AVANCERAD NIVÅ
År 4
Psykologi AV, Etik och ett professionellt förhållningssätt, 3 hp
Psykologi AV, Psykologpraktik 19,5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi I 15 hp
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi II 7,5 hp
Psykologi AV, Hälsopsykologi, utredning och intervention 7,5 hp
Psykologi AV, Arbetslivets psykologi, utredning och intervention 7,5 hp

År 5
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi III 7,5 hp
Psykologi AV, Neuropsykologi , utredning och intervention 7,5 hp
Psykologi AV, Skol- och pedagogisk psykologi 7,5 hp
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi IV, 7,5 hp
Psykologi AV, Självständigt arbete, 30 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2015-02-13