Socionomutbildning, 210 hp

Spara favorit

Socionomutbildning – för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi har en internationell profilering genom hela utbildningen. Du läser om diskriminering, rasism och marginalisering. Tillsammans med möjligheten till utlandspraktik fyller vår utbildning en viktig uppgift i den nationella utvecklingen av socialt arbete.

De sociala utmaningarna är många, barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk, segregation och utanförskap. Ofta de är ofta sammankopplade med ökande globalisering. Du förbereds att arbeta inom många yrken genom att utbildningen innehåller praktik och teori med färdighetstränande inslag. Yrkesalternativen kan vara på individnivå eller ett mer strukturellt plan, förebyggande, utredande eller mer behandlingsinriktat.

VIKTAT HÖGSKOLEPROVSRESULTAT
Inför vårterminen 2020 kommer Mittuniversitetet att vikta sökandes resultat av högskoleprovet i antagningen till Socionomutbildningen. Att provresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen.

Vid antagning till Socionomutbildningen kommer störst vikt ges den verbala delen.

Får du bra resultat på högskoleprovet på den del som väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på utbildningen. Det är fortfarande ditt totala resultat som du konkurrerar med.

Du behöver inte göra något själv när du anmäler dig till högskoleprovet eller ansöker till Socionomutbildningen. Viktningen sker automatiskt.

Läs mer om viktning av högskoleprovsresultat https://www.antagning.se/sv/fragor-och-kontakt/#humany-antagningen=/;phrase:viktning

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Socionomexamen
Efter att ha fullföljt hela programmet har man uppnått kursfordringarna för Socionomexamen.
som översätts till
Degree of Bachelor of Science in Social Work.

Efter fullföljda studier till och med termin 6 har man uppnått kursfordringar för Kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete (180 hp)
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Social Work

Efter utbildningen

Socionomer kan arbeta i kommuner, landsting, statlig och privat verksamhet, samt i frivilligorganisationer. Områden där socionomer finns är socialtjänst, vård och omsorg, skola, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, vårdinstitutioner och flyktingmottagningar. En del socionomer blir arbetsledare till exempel inom äldreomsorg eller leder projekt. Efter utbildningen kan du läsa vidare till magisterexamen och söka forskarutbildning.

Socionomstudenterna Jennifer Guijo da Silva och Mariam Miyan.

Mariam Miyan och Jennifer Guijo da Silva vill jobba för ett samhälle som tar hänsyn till alla medborgare. Under sin praktik på socionomutbildnin...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...