Socionomutbildning, 210 hp

Spara favorit

Socionomutbildning – för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi har en internationell profilering genom hela utbildningen. Du läser om diskriminering, rasism och marginalisering. Tillsammans med möjligheten till utlandspraktik fyller vår utbildning en viktig uppgift i den nationella utvecklingen av socialt arbete.

De sociala utmaningarna är många, barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk, segregation och utanförskap. Ofta de är ofta sammankopplade med ökande globalisering. Du förbereds att arbeta inom många yrken genom att utbildningen innehåller praktik och teori med färdighetstränande inslag. Yrkesalternativen kan vara på individnivå eller ett mer strukturellt plan, förebyggande, utredande eller mer behandlingsinriktat.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Socionomexamen
Efter att ha fullföljt hela programmet har man uppnått kursfordringarna för Socionomexamen.
som översätts till
Degree of Bachelor of Science in Social Work.

Efter fullföljda studier till och med termin 6 har man uppnått kursfordringar för Kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete (180 hp)
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Social Work

Efter utbildningen

Socionomer kan arbeta i kommuner, landsting, statlig och privat verksamhet, samt i frivilligorganisationer. Områden där socionomer finns är socialtjänst, vård och omsorg, skola, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, vårdinstitutioner och flyktingmottagningar. En del socionomer blir arbetsledare till exempel inom äldreomsorg eller leder projekt. Efter utbildningen kan du läsa vidare till magisterexamen och söka forskarutbildning.

Lisa samlar in pengar på sociala medier, nu hjälper hon unga kvinnor att förändra sina liv

Uganda projekt socionomprogrammet

Menstruationen kan betyda utebliven skolgång för kvinnor i Uganda. Nu ska socionomstudenten Lisa Nordh lära flickor och unga kvinnor att sy egna trosskydd.

Lisa Nordh kom till Uganda i januari i år för sin första långa praktikperiod under tredje terminen på socionomprogrammet. Praktiken är förlagd vid MCDO, Mgahinga community development organisation, en organisation som bland annat driver projekt kring skolor, lantbruk och odling. Men Lisa blev sjuk av malariamedicinen, och kunde inte följa med på flera inbokade studiebesök i början av praktikperioden.

–      Jag är ganska energisk av mig och fick lite småpanik när jag inte kunde följa med. Istället låg jag och funderade på vad jag skulle kunna starta för projekt själv.

Via Facebook och instagram samlade hon ihop nog med pengar för att bygga en vattentank i en lokal by. Idén till projektet att lära kvinnor att sy egna mensskydd kom när Lisa pratade med sin pojkväns mamma, som frågade om hon kunde skänka pengar specifikt till kvinnor.

–      Det går ju lite hand i hand med tanken kring en vattentank, det handlar om hygien och vattenbrist, säger Lisa.

Lisa började intervjua kvinnor om vad de har behov av, och insåg att många flickor och unga kvinnor lät bli att gå till skolan under menstruationsperioden.

–      Det går att köpa mensskydd i affärerna, men de är förhållandevis så dyra att många inte har råd att köpa dem.

Istället använder kvinnorna växter och tygstycken som kan vara orena och leda till allvarliga infektioner.

Nu kan kvinnorna ta makten över mensen

Eftersom Lisa hade lite pengar kvar från projektet med vattentanken, startade hon projektet ”Kvinnans makt över mensen”. Fem symaskiner är inköpta och snart börjar ett 20-tal kvinnor som har anmält sitt intresse att lära sig hur man syr egna trosskydd.

Även Lisas klasskamrat Tove Egelrudh, som också gör praktik i Uganda, är nu engagerad i projektet och tillsammans med en tredje svenska samlar de in pengar för att säkerhetsställa projektet när deras praktikperiod är slut.

–      Vi har i dagsläget 7 000 kronor, och det är tillräckligt för att dra igång allt och anställa en eller två personer som kan lära ut hur man syr. Vi hoppas att kunna samla in mer pengar, så vi kan säkra det här innan vi åker hem i maj, säger Lisa Nordh.  

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...