Se filmen om de som pluggat till socionom

Spara favorit 2 dec december 2014

Hör vad några av våra tidigare studenter gör idag och inspireras till ett spännande och omväxlande jobb. Som socionom kan du välja att arbeta inom ett brett fält, i en växande bransch.

Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet är en välrenommerad och etablerad utbildning med stort kontaktnät både i Sverige och i världen. Från ht 2011 erbjuder vi ett nytt, samlat socionomprogram som tar tillvara det bästa från våra två tidigare utbildningar.

Vi behåller en profil med interkulturella och internationella perspektiv, men stärker också upp innehållet i det som brukar kallas "klassisk" socionomutbildning.