Betygskriterier

Spara favorit 2 mar mars 2017

För dessa sju betygssteg finns generella betygskriterier, gemensamma för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För varje ämne/huvudområde finns dessutom specifika kriterier. För en del kurser finns dessutom kursspecifika betygskriterier inskrivna i kursplanen. 

 

Specifika betygskriterier för ämnen och huvudområden