Aktuella kurser för forskarstuderande

Aktuella kurser för forskarstuderande

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Kurserna vänder sig i första hand till forskarstuderande  antagna vid Mittuniversitetet men doktorander från andra lärosäten är välkomna i mån av plats!

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

 

2020

Spring

What is fair? International perspectives on equity in work and health,
7,5 hp
Syllabus. Course invitation
Please apply no later than December 13 to Åsa Tjulin.

Vetenskapsteori 7,5 hp, Läsperiod I
Kursplan. Schema. Ansvarig lärare Samuel Edquist.
Anmälan senast 14 januari till Maria Evans.

Kvalitativ metod Läsperiod II
Kursplan. Schema och beskrivning.
Kursansvarig lärare Helén Rönning. Anmälan senast 13 mars till Maria Evans.

Vetenskapligt skrivande, Läsperiod II

Kursplan. Schema och studieguide.
Kursansvarig Maria Lexhagen. Anmälan senast 4 maj till Maria Evans.

Advances in Tourism Management 7,5 ECTS 
Course annoncement. Syllabus. Course Schedule. About the lecturers.

In order to register in this course or to request for further information, please, contact the course coordinator, Professor Matthias Fuchs. Deadline to register is 15th June 2020.

 

Autumn

Ethics in Social Science 7,5 hp
Course Schedule. Syllabus.
Course responsible Minna Lundgren. The course is planned as an online course and starts September 10, 2020. Please apply to Maria Evans no later than August 28.

Health Science 7,5 hp
Course invitation. Starting October 5th.
Please apply to Mats Jong no later than August 31st. 

Kvantitativ metod I Läsperiod IV

Pedagogik, Makt, demokrati och utbildning, 7,5 hp Läsperiod IV
Kursinbjudan. Kursplan. Kursen börjar 30 Oktober.
Kursansvariga Göran Bostedt och Marcia Håkansson Lindqvist. Anmälan senast 28 september till Göran Bostedt.

Hälsa och Genus I 4,5 hp / Hälsa och Genus II, 7,5 hp
Kursinbjudan. Kursplan Hälsa och Genus I, Kursplan Hälsa och Genus II.
Kurstart 10 november. Anmälan till kursansvarig Katja Gillander Gådin, senast 28 september.

 

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

 

Kurser vid andra lärosäten  

 

Göteborgs universitet har en kursportal för sina forskarutbildningskurser, länk.

Malmöt universitet samlar sina forskarutbildningskurser på en hemsida, länk.