Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det är kul!

#mittuniversitetet

Under studietiden

Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.

Studentkåren i Sundsvall

Studentkåren i Östersund

Servicecenter

På Servicecenter kan du bland annat:
• Hämta Miunkortet - ditt passerkort som ger dig tillgång till datasalar/byggnader.
• Få svar på allmänna frågor om studier och utbildningsstöd.
• Få hjälp med att hitta ditt schema.
• Hitta information om aktuella händelser på campus.
• Hitta information om boende på orten inför campusträffar.
• Ladda ditt utskriftskonto och göra utskrifter.
• Hämta studieintyg.
• Köpa kontorsmaterial och profilprodukter.
• Få hjälp med din dator.
• Låna viss teknisk utrustning som diktafon, laptop med mera.