Alpint

Spara favorit 21 mar mars 2013

Skiduniversitetet erbjuder dig som alpin skidåkare med elitambitioner möjlighet att utbilda dig vid Mittuniversitetet, Campus Östersund. Tänare vid Universitetet svarar för träningen och era kontakter mot universitetet avseende utbildning. Skidträningen bedrivs i anläggningar inom Jämtland Härjdalen i huvudsak. Under höstperioden åker vi på läger utomlands för att tidigt kunna stå på snö. Fystester bedrivs kontinuerligt på Nationellt Vintersportcentrum i Östersund.

Ansökan till Skiduniversitet sker på Svenska Skidförbundets hemsida och antagning sker årligen utifrån skidmeriter och utvecklingspotential. Vi ställer höga krav på bastekniska färdigheter och en god fysisk kondition samt ser till tidigare resultat men också till utvecklingspotential. För kommande säsong sker ansökan senast 1:a mars för att sedan få besked om antagning senast sista mars.

Om du antas till verksamheten skall du senast den 15:e april ha valt och sökt studieinriktning vid Mittuniversitetet. Mer om utbudet hittar du här 

Ansökan

För kombinationen elitidrott och studier krävs att du uppfyller kravet på skididrottsliga meriter. Du ska hålla landslagsnivå eller nivån närmast under. Sista ansökningsdag är den 1 mars

Ansökan för Skiduniversitetet skall vara inne senast 1 mars.

15:e april (hösttermin) respektive 15:e oktober (vårtermin) gäller för ansökan till kurser/program på Mittuniversitetet.

Ansökan

15:e april (hösttermin) resp 15:e oktober (vårtermin) gäller för ansökan till kurser/program på Mittuniversitetet.

Ansökningsformulär alpint