Kontakt

Postadress/Besöksadress

Skiduniversitetet Östersund

Studentplan 4, Hus D

831 25 Östersund

 

Telefon, fax

Kontor  +46 (0)63 16 54 08

Fax  +46 (0)63 16 55 03