Anmälan

Spara favorit 8 dec december 2017

Värmepumpkurserna genomförs av Mittuniversitetet i samarbete med SVEP. Anmälning/beställning sker till Mittuniversitetet (adress se nedan) och fakturering sker av SVEP.

Fyll i anmälningsblankettenLyssna och skicka till Mittuniversitetet. Anmälan till kursen ska ske minst 2 veckor innan kursstart. Anmälan är bindande. Uteblir kursdeltagaren eller om återbud lämnas senare än två veckor innan kursstart faktureras halva kursavgiften.

1. Distanskurser 

2-3 mars i Härnösand
18-19 maj i Härnösand

Pris:
7900 kr exkl. moms. I priset ingår kurslitteratur, uppkoppling, kaffe och lunch samt tre tentamenstillfällen. 

2. Självstudiepaket
Studierna sker självständigt men med uppkoppling/tillgång till kursen på Moodle.
Kursavgiften inkluderar kurslitteratur och två tentamenstillfällen.

Kursstart
2 Mars
18 Maj

Pris:              
2 900 kr exkl. moms. Kursavgiften inkluderar uppkoppling på Moodle, kurslitteratur och tre tentamenstillfällen. Intyg utfärdas av Mittuniversitetet efter godkänt teoretiskt prov.

3. Enbart teoretiskt prov

Möjlighet finns att enbart skriva provet. Det skrivs från egen dator på hemorten. Intyg utfärdas av Mittuniversitetet efter godkänt prov.
Kontakta Bengt Sandström för information.

Pris:
590 kr exkl. moms. 

4. Laboration

Laboration i enlighet med kraven i EUCERT. Den utförs under en dag i Härnösand.
För närmare upplysningar kontakta Bengt Sandström.

Pris:
2 500 kr exkl. moms.