Certifiering

Spara favorit 27 jan januari 2014

Regelverket för en personlig certifiering av värmepumpinstallatörer i Sverige enligt EUCERT fastställdes i början på 2008. Incert AB ansvarar för certifieringen i Sverige. Kontaktperson är Peter Rohlin: www.incert.se