Kursupplägg

Spara favorit 8 dec december 2017

Kurserna genomförs som distansutbildning och kursdeltagarna är under studietiden anslutna till e-learning plattformen Moodle. Via Moodle kan deltagarna från sin egen dator kommunicera med lärare och de andra studenterna. Där finns också läsanvisningar, lösningar på övningsuppgifter, provskrivningar mm. Provet skrivs också från den egna datorn.

Kursupplägg:
Dag 1. 
Samling på kursorten. Information om utbildning och certifiering samt genomgång av kursens viktigaste moment

Dag 2. 
Laboration i Mittuniversitetets värmepumpslab. Laborationen avslutas med en enkel individuell kunskapskontroll.

Dag 3-27. 
Självstudier med hjälp av Moodle på hemorten.

Dag 28.
Prov. Det utförs från den egna datorn. 60 st multiple-choise frågor.

Dag 42. 
Nytt provtillfälle.

Efter genomförd kurs och godkänt prov utfärdar Mittuniversitetet 2 st intyg. Det första intygar att kursdeltagaren klarat det teoretiska provet och det andra att denne har genomfört laborationen på ett nöjaktigt sätt. Kopior skickas till Svenska Kyl och Värmepumpföreningen, SKVP.

Kurs- och provtillfällen.
Mittuniversitetet erbjuder kursen vid minst fyra tillfällen per år, två på våren och 2 på hösten
Kursen kan även köras vid andra tider och även på andra platser om behov finns efter särskild överenskommelse.
Det finns också möjlighet att bara skriva det teoretiska provet. Om antalet anmälda kursdeltagare till varje kurstillfälle är mindre än 10 st kan kursen komma att ställas in.