Hur går det till?

Spara favorit 15 nov november 2017

Våra utbildningar och kurser kan se ut på lite olika sätt, beroende på vad som efterfrågas. Eftersom behovet av utbildning varierar, har vi olika erbjudanden. Tillsammans med den som ger oss uppdraget utformar vi innehåll och kommer överens om när, var och på vilket sätt utbildningen bäst ska ske.

Om du vill kompetensutveckla din personal med oss skulle vårt samarbete kunna se ut på något av följande sätt. Eller en kombination av dem.

  • Du väljer en befintlig kurs i vårt utbud av utbildningar
  • Vi skapar en utbildning utifrån det du och ditt företag efterfrågar
  • Vi sätter ihop ett seminarium eller en föreläsning utifrån dina önskemål och behov

I ett första möte kommer vi fram till vad det ska vara för innehåll, i vilken omfattning och vilken undervisningsform. Du väljer hur utbildningarna ska genomföras. Om det ska vara i form av seminarier, workshops eller föreläsningar. Och när utbildningen ska ske. Förmiddagar, eftermiddagar eller kanske kvällstid.

Utbilning på plats eller via internet

Som uppdragsgivare har du möjlighet att påverka var uppdragsutbildningen ska genomföras. I våra lokaler på någon av våra campusorter Sundsvall eller Östersund, eller på din arbetsplats. Via internet kan såklart också vara ett alternativ.

Vissa av våra kurser ges enbart vid beställning, medan andra återkommer. Den som deltar i en kurs eller utbildningar hos oss kan ibland få möjlighet att läsa tillsammans med våra studenter, de som sökt och antagits till en högskoleutbildning.

Intyg och högskolepoäng

När en utbildning eller kurs är avslutad får deltagarna ett intyg på att de deltagit. I de fall deltagaren önskar högskolepoäng finns valet att bli examinerad, och efter avklarad examination bli berättigade till högskolepoäng.

Ett enkelt sätt att börja är att kontakta oss så hjälper vi er hitta något som passar er.

För vem och vad kostar det?

Det är arbetsgivaren som köper kurser och utbildningar för kompetensutveckling, enskilda personer har inte den möjligheten. Kostnaden för att kompetensutveckla din personal hos oss varierar beroende på bland annat utbildningens/kursens omfattning och antal deltagare.

Ta gärna kontakt med oss så tittar vi närmare vilka lösningar som kan passa för just er. Utifrån det kan vi beräkna kostnaden och presentera ett aktuellt pris.