Utbildning i kommunikativt ledarskap

Spara favorit 14 nov november 2017
Medarbetare på ETOUR

En utbildning för dig som är chef och vill lite mer. Våren 2018 erbjuder Mittuniversitetet en utbildning i kommunikativt ledarskap för dig som vill utvecklas i din ledarroll och samtidigt få andra att växa. Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen inom området och kopplar samtidigt till din verklighet som chef och de utmaningar du möter i ditt ledarskap.

Är du chef? Vad gör du hela dagarna? Jo, studier visar att du använder 70-90 procent av tiden till att kommunicera med dina medarbetare och din omgivning. Att vara ledare är att kommunicera. Din organisation läser hela tiden av dig i det du gör och säger. Och det du inte gör – och inte säger.

Att utveckla sitt ledarskap handlar därför mycket om att utveckla sin kommunikativa förmåga, inte minst viktigt i det digitala och snabbrörliga samhälle vi lever i. Många studier visar att kommunikativa ledare når bättre resultat vid förändring och har större inflytande på medarbetarnas attityder och prestationer. Kommunikativa ledare motiverar sina medarbetare och når i större utsträckning sina mål.

Utbildningens upplägg

Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen på området som vi samtidigt kopplar till din verklighet som chef och de utmaningar du möter i ditt ledarskap. De andra deltagarna i utbildningen kommer också att vara erfarna ledare och förväntas dela med sig på ett generöst sätt av egna erfarenheter och best practice. Inför varje kurstillfälle kommer deltagarna dessutom att få ett visst mått av instuderingsmaterial så som tidningsartiklar, TED-talks etc.

Läs mer om utbildningens innehåll:
Utbildningens tre block

Individuell coachning

Som deltagare kommer du att få göra ett test byggt på Mittuniversitetets kommunikativa ledarskapsindex som visar på dina styrkor och svagheter som kommunikativ ledare. Under utbildningen får du sedan individuell coachning som hjälper dig förstärka dina goda sidor och utveckla dina förbättringsområden.

Huvudlärare

Dina huvudlärare under utbildningen är Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetet med särskild inriktning på ledarskaps- och organisationskommunikation och Per Zetterquist, diplomerad coach med förflutet som chef för internkommunikationen i både Ericsson och Electrolux. Blandningen av forskning och praktiska erfarenheter gör den här utbildningen unik i sitt slag. Både Catrin och Per har stor erfarenhet att undervisa och leda grupper i olika typer av övningar. Dessutom kommer Sandra Bergman, doktorand i kommunikativt ledarskap vid Mittuniversitetet att hjälpa till med utbildningen.

Gästföreläsare

Utöver Catrin och Per kommer du i varje utbildningsblock att träffa på särskilt inbjudna gästföreläsare och gästlärare med expertis på de olika områden som vi behandlar.

Claes Thorson med bakgrund som nyhetsjournalist och utrikeskorrespondent vid Sveriges Television och har bred erfarenhet av att stötta ledare som vill utveckla sitt kommunikativa ledarskap, bl a med hjälp av videokamera.

Gunilla Keller är en van föreläsare och verksam i konsultbolaget BrainPartner som specialiserat sig på att översätta de senaste rönen inom hjärnforskningen till modernt ledarskap för kommunicerande chefer.    

Åsa Degermark
har mångårig erfarenhet som kommunikationschef, vid bl.a. Ericssons avdelning för Teknologi & Innovation. Hon har jobbat mycket med det digitala ledarskapet och kommunikation i förändring och digitalisering av verksamheter.

Det praktiska

Utbildningen sker i internatsformat på Söråkers Herrrgård utanför Sundsvall och avslutas med lunch den tredje dagen vid respektive tillfälle. Efter avslutad utbildning får du ett kursdiplom från Mittuniversitetet som kvitto på dina nya kunskaper. Gruppens storlek kommer att begränsas till max 16 deltagare för att skapa goda möjligheter till interaktion och diskussioner där alla kan medverka.

Kursdatum:

14-16 februari, 14-16 mars och 11-13 april. Samtliga kurstillfällen äger rum onsdag förmiddag till fredag eftermiddag. Du reser bekvämt med tåg till Sundsvall, något vi rekommenderar för att bidra till ett hållbart resande. Upplägget av kursen är anpassat efter tågtiderna. Det går även utmärkt att ta flyget, men då rekommenderar vi att klimatkompensera resan.

Kostnad:

48 000 kronor (exkl. moms) vilket inkluderar kurslitteratur och tre individuella coachtillfällen (per telefon eller Skype) mellan kurstillfällena. Kostnad för resor och logi tillkommer. Vistelsen på Söråkers herrgård med helpension kostar totalt 9 300 kronor för de tre kurstillfällena. 

Sista anmälningsdag:

21 december.
Gör din anmälan här:

Anmälan till kursen Kommunikativt ledarskap

Utbildningens innehåll

Läs mer om utbildningens innehåll.

Utbildningens tre block

Anmälan

Varmt välkommen med din anmälan till utbildningen i kommunikativt ledarskap.

Gör din anmälan här

Söråkers Herrgård

Vi har valt att samarbeta med Söråkers herrgård utanför Sundsvall för att få en inramning som erbjuder både bra lokaler för interaktion, ett gott kök och möjligheter till reflektion.

Besök Söråkers Herrgård

Har du frågor?

Catrin Johansson

Catrin Johansson

Per Zetterquist

Per Zetterquist

Claes Thorson

Claes Thorson

Gunilla Keller

Gunilla Keller

Åsa Degermark

Åsa Degermark