Utbildningens innehåll

Spara favorit 13 nov november 2017

Utbildningen är indelad i tre block. Här kan du läsa mer om vad respektive block innehåller.

Utbildningens tre block

Den kommunikativa ledaren

I det första blockat tittar vi på det kommunikativa ledarskapets grunder och lär en modell för planerad och effektiv kommunikation. En hel dag kommer att ägnas åt träning och återkoppling på din egen kommunikativa stil med hjälp av agerande framför kamera. Vi kommer också att titta på ditt eget individuella kommunikativa ledarskapsindex och inleda den coaching som under utbildningen ska stärka din kommunikativa förmåga. 

På mottagarnas och hjärnans villkor

I det andra blocket utgår vi från den gamla sanningen att all framgångsrik kommunikation sker på mottagarens villkor. Vi kan helt enkelt inte göra oss förstådda förrän vi förstått vilka drivkrafter och motstånd som finns inbyggt hos oss som människor. I det här blocket kommer vi också att titta närmare på resultat från modern hjärnforskning och beteendevetenskapliga studier, och hur vi som ledare kan utnyttja denna kunskap för att vara mer effektiva i vår interaktion med andra.

Att leda i ett nytt landskap

I det tredje blocket ägnar vi mycket tid åt det digitala ledarskapet och diskuterar hur du kan vara fortsatt framgångsrik eftersom den digitala transformationen ställer helt andra krav på ledarskapet.  Förväntningarna på dig som ledare är stora och när organisationen är i en ständig dialog med medarbetare, kunder och omvärld kan du inte längre delegera kommunikationen till kommunikationsavdelningen. Hela företaget behöver bli en kommunikativ organisation.

Gå vidare till anmälan