Uppdragsutbildning

Spara favorit 18 mar mars 2016

Aktuella kurser

Vi erbjuder i samarbete med Lexicon Sundsvall en avancerad kurs i Excel om 7,5 högskolepoäng (hp). Kursen är riktad till dig som redan har goda kunskaper i Excel och som vill lära dig fler av programmets avancerade funktioner.

Avancerad Excel 7,5 hp

Du kan även läsa dessa kurser.


Diarieföring och dokumenthantering 3 hp
Digital kompetens för yrkesverksamma lärare 7,5 hp
Från processkarta till arkiv 7,5 hp
Informationsförvaltning och registratur 7,5 hp

De längsta kurserna om 7,5 högskolepoäng (hp) organiseras med ett inledande sammandrag à 3 dagar som innefattar introduktion och föreläsningar. För kortare kurser upp till 3 hp gäller ett sammandrag à 2 dagar.

Skräddarsydd utbildning

Om inte det ordinarie kursutbudet passar, finns det även möjlighet att skräddarsy kurser utifrån särskilda behov och önskemål.

Kursplats och föreläsningar

Kurssammandragen sker normalt i våra egna lokaler vid Mittuniversitetet i Härnösand. CEDIF förmedlar i dessa fall övernattningsrum i Härnösands folkhögskola, Kapellsberg. Som ett alternativ erbjuder vi oss även att genomföra kursen i era egna lokaler.

Eget arbete, grupparbeten, hemläxor

Efter sammandraget förutsätts eleverna arbeta självständigt, ensamma eller i grupp. Förväntad genomförandetid för 7,5 hp kurser är 10 veckor.

CEDIF erbjuder kontinuerlig studiesupport via vår webbmiljö. All kursinformation såsom information om kurslitteratur, gruppuppgifter och hemläxor m m tillhandahålls i denna miljö. Inom ett växande antal kursmoment erbjuder CEDIF även inspelade föreläsningar och direktåtergivna föreläsningar över webben.

Akademiska betyg

För erhållande av akademiska betyg krävs godkänt prov i enlighet med föreskrifter för respektive kurs.