Uppdragsutbildning

Spara favorit 23 mar mars 2018

Aktuella kurser

Vi erbjuder i samarbete med Lexicon Sundsvall en avancerad kurs i Excel om 7,5 högskolepoäng (hp). Kursen är riktad till dig som redan har goda kunskaper i Excel och som vill lära dig fler av programmets avancerade funktioner.

Avancerad Excel 7,5 hp

Du kan även läsa:

Diarieföring och dokumenthantering 3 hp

Kortare kurser upp till 3 hp gäller ett sammandrag à 2 dagar.

Skräddarsydd utbildning

Om inte det ordinarie kursutbudet passar, finns det även möjlighet att skräddarsy kurser utifrån särskilda behov och önskemål.

Kursplats och föreläsningar

Kurssammandragen sker normalt i våra egna lokaler vid Mittuniversitetet i Sundsvall.  Som ett alternativ erbjuder vi oss även att genomföra kursen i era egna lokaler.

Eget arbete, grupparbeten, hemläxor

Efter sammandraget förutsätts eleverna arbeta självständigt, ensamma eller i grupp. Förväntad genomförandetid för 7,5 hp kurser är 10 veckor.

CEDIF erbjuder kontinuerlig studiesupport via vår webbmiljö. All kursinformation såsom information om kurslitteratur, gruppuppgifter och hemläxor m m tillhandahålls i denna miljö. Inom ett växande antal kursmoment erbjuder CEDIF även inspelade föreläsningar och direktåtergivna föreläsningar över webben.

Akademiska betyg

För erhållande av akademiska betyg krävs godkänt prov i enlighet med föreskrifter för respektive kurs.