Diarieföring och dokumenthantering 3 hp

Spara favorit 23 okt oktober 2017

Organisationer och företag ställs allt oftare inför problem som rör dokumenthantering, diarieföring, och arkivering. Problemen kan handla om hur man ska dokumentera åtgärder och beslut, hur man ska hantera elektroniska handlingar, hur dokument och ärenden bör registreras och arkiveras, vilka dokumentformat som kan användas för handlingar som ska bevaras i e-arkiv etc.

Den lilla organisationen kan inte som en kommun eller ett storföretag anställa experter och bygga särskilda funktioner för administrativt stöd av detta slag utan måste hantera frågorna med begränsade resurser. 

Denna kurs har ett fokus på praktisk dokumenthantering, diarieföring och arkiv hos mindre organisationer och företag.  Den ger ansvariga och medarbetare de redskap som krävs för att

  • utveckla en hantering som motsvarar lagstiftningen
  • främjar kvalitet och effektivitet i organisationen och
  • utveckla ett verksamhetsstöd som kan hanteras till rimliga kostnader

Volymen kurslitteratur är begränsad och stor tonvikt läggs vid arbetsmodeller och system. Kursen bärs framåt av ett projekt som eleven löser på sin arbetsplats och som avrapporteras vid kursavslut.

Den praktiska inriktningen gör det möjligt att kombinera kursen med utveckling av lösningar som kan implementeras på den egna arbetsplatsen.   
Välkommen med din intresseanmälan!

Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF)

Kontakt

Anmäl till:
Larsa Nicklasson