Digital kompetens för yrkesverksamma lärare 7,5 hp

Spara favorit 23 okt oktober 2017

Mittuniversitetet erbjuder en distanskursen i Digital kompetens för yrkesverksamma lärare, 7,5 högskolepoäng. Kursen är speciellt utvecklad för yrkesverksamma lärare som vill ta sitt lärande ett steg till genom att utnyttja de gränslösa möjligheterna med att använda datorn och olika IKT-verktyg i pedagogiken.

Kursen är riktad till dig som jobbar som lärare och vill lära dig mer om datorn och olika IKT-verktyg.

Du får grundläggande praktiska datakunskaper för användande av IKT-verktyg. Du lär dig dra nytta av Internet som informationskälla samtidigt som du får reflektera över vilka informationskällor du får använda dig av i ditt yrkeutövande. Kursen berör även vilka möjligheter det finns att med datorns hjälp kunna ge stöd till barn med särskilda behov. Dessutom kommer du även få en inblick i hur unga använder sociala nätverk och får reflektera över den mobbning/trakasserier som kan förekomma på nätet.

Akademiska betyg

För erhållande av akademiska betyg krävs godkänt prov i enlighet med föreskrifter för kursen.

Kontakt

Anmäl till:
Larsa Nicklasson