Informationsförvaltning och registratur 7,5 hp

Spara favorit 23 okt oktober 2017

Som ansvarig ledare eller som operativ personal ställs du ofta står inför frågor som gäller dokument- och ärendehantering, handlingsregistrering och diarieföring, traditionell och elektronisk arkivering.

Det kan handla om:

  • mål och resurser, dvs. hur styrdokument och organisation bör utformas
  • arbetsmetoder och system som bör tillämpas av de som ansvarar för dokumenthantering, registratur och arkiv
  • mer operativa frågor om hur man ska dokumentera åtgärder och beslut, hur man ska hantera elektroniska handlingar, hur dokument och ärenden bör registreras och arkiveras, vilka dokumentformat som kan användas för handlingar som ska bevaras i e-arkiv etc.  

Frågor som rör dokumenthantering, arkiv och databaser m m aktualiseras ofta i samband med verksamhetsutveckling, utveckling av IT-arkitektur, informationssäkerhetsarbeten osv. eller när äldre system för dokumenthantering och diarieföring ska ersättas med nya. Ett växande problemområde handlar om hur information i IT-system som fasas ut ska kunna omhändertas i ett e-arkiv.

CEDIF hanterar dessa frågor som delar i organisationens informationsförvaltning. Det betyder att vår undervisning alltid utgår från ett helhetsperspektiv där du som ledare eller operativt ansvarig ges redskap för att sätta in frågorna i ett bredare sammanhang.

Denna kurs har ett fokus på dokumenthantering, registratur och arkiv.  Den ger dig som ansvarig eller medarbetare redskap som krävs för att utveckla verksamheten och att självständigt hantera de olika funktioner som inryms.

Planerad kursstart: ingen planerad kursstart i dagsläget


Kontakt

Anmäl till:
Larsa Nicklasson