Forskning

Spara favorit 19 jul juli 2013

Inom avdelningen för utbildningsvetenskap är pedagogik det akademiska huvudämnet. Pedagogik som vetenskaplig disciplin har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext.

Bland de anställda vid avdelningen för utbildningsvetenskap finns två professorer, 15 disputerade lektorer varav tre med docentkompetens samt 10 doktorander. Hösten 2007 startade forskarutbildningen i pedagogik vid Mittuniversitetet och åtta doktorander är nu antagna här. De övriga två är antagna i pedagogik vid Umeå universitet.