Forskargrupper

Spara favorit 30 okt oktober 2015

Forskargrupper på UTV

Avdelningen har tre huvudsakliga forskningsinriktningar; Styrning, utvärdering,
normalisering (SUN), Undervisning, lärande och ledarskap (ULL) och Kommunikation och kultur i särskilda sammanhang (KKSS).