SUN

Spara favorit 30 okt oktober 2015

Styrning, utvärdering, normalisering (SUN)

Styrning, utvärdering, normalisering (SUN) - forskning om utbildningens villkor och verkningar (systemfrågor). Inom detta område studeras skolsystemets/ utbildningssystemets utveckling med avseende på samspelet med social/politisk/ekonomisk förändring samt vad kvalitets- och utvärderingsfenomenet inom utbildning kan leda till. Forskningsinriktningen har ett väl etablerat anseende såväl internationellt som nationellt och regionalt, främst genom att avdelningens professorer fram till 2015 varit verksamma med den inriktningen. Det gäller forskning inom demokrati, värdegrund, kvalitet och utvärdering samt skolutveckling på strukturell nivå.

Syftet med forskningsinriktningen SUN är att bedriva kritisk samhällsvetenskaplig forskning med inriktning mot maktförhållanden i utbildning. Det betyder att vi riktar intresset mot var makten finns, hur den utövas och verkar, med vilka konsekvenser och till vilkas för och nackdel. Det innebär också att vi studerar olika typer av material, allt från internationella och nationella policydokument till olika individers tankar och handlingar.