Våra ämnen

Spara favorit 2 jun juni 2014

Avdelningen för utbildningsvetenskap har två huvudområden, pedagogik och samhällskunskap. Pedagogik leds av Professor Christina Segerholm och samhällskunskap leds av Docent Göran Bostedt.

Pedagogik

Samhällskunskap

Bild