Comenius

Spara favorit 28 okt oktober 2014

Inom EU:s nya program för livslångt lärande öppnas möjligheten att ansöka om plats som Comeniusassistent för blivande lärare inom alla ämnesinriktningar (tidigare Comenius språkassistenter).

För vem?

Du som är blivande lärare kan söka plats och bidrag för att praktisera på en förskola, skola eller vuxenutbildningsinstitution i Europa. Behöriga att söka är:

  1. Blivande lärare inom alla ämnesinriktningar med minst två års högskolestudier
  2. Nyutexaminerade lärare som inte har en fast anställning

Varför?

Målet är att förstärka den europeiska dimensionen i undervisningen, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren möjlighet till praktik.

Vad gör man?

Som Comeniusassistent får du plats och bidrag för att praktisera under 3-10 månader i en förskola, skola eller vuxenutbildningsinstitution i ett annat europeiskt land. Du ska integreras i hela skolans verksamhet och kan bland annat:

  • Vara en resurs i undervisningen och stöd vid t.ex. arbete i grupp eller projekt
  • Informera om ditt hemlands kultur och språk
  • Delta i europeiska samarbetsprojekt

Den värdskola/organisation som tar emot assistenten ska utse en handledare och hjälpa till att ordna bostad. Handledaren ska tillsammans med assistenten planera, följa upp och utvärdera praktiken.

För att erbjuda ett mer varierat arbete eller för att tillgodose specifika behov inom kommunen/orten kan Comeniusassistenten bli placerad i mer än en skola/organisation. Praktiken kan dock omfatta högst tre värdskolor/organisationer. Intresse och önskemål om att praktisera i en värdskola/organisation vars språk talas och lärs ut i mindre utsträckning prioriteras. Blir du antagen har du möjlighet att få stöd för språkliga förberedelser eller för att delta i en SPRINT-kurs (Språk och ämnesintegrerad undervisning).

Deltagarländer

Du kan söka praktik i någon av de 30 länderna som deltar i EU:s program för livslångt lärande. De är:

  • EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike¨.
  • EES-länderna: Island, Lichtenstein och Norge.
  • Kandidatlandet Turkiet.

Bidrag/ansökan

Stipendiet varierar beroende på tidslängd och i vilket land vistelsen äger rum. Du får ersättning för resa och försäkring samt ett månatligt stipendium. Mer information om bidragsnivåer finns i ansökningshandlingarna. Ansökan den 30 januari. 

Ansökningsformulär för Comenius assistent finns att hämta hem på följande lank:

http://www.programkontoret.se/sv/Program-Stipendier/Program1/Programmet-for-livslangt-larande/Comenius/Comenius-assistenter/Ansokan/