Vfu där släkting arbetar

Spara favorit

Får jag göra vfu där en anhörig arbetar?

Nej, du ska inte göra vfu där någon närstående, nära bekant eller arbetskamrat arbetar eftersom det kan leda till en obekväm situation vid bedömningen om det t.ex. skulle visa sig att det inte har fungerat så bra för dig. Det här betyder också att det inte är lämpligt att du gör din vfu på din arbetsplats. Dessa ovan beskrivna situationer kan också komma att ifrågasättas av andra studenter.