Övningsskolor/ övningsförskolor

Spara favorit 3 apr april 2017

Mittuniversitetet har ansökt om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Ansökan har beviljats och det femåriga projektet har påbörjats. Målet är att majoriteten av studenter ska tillhöra ett övningsskoleområde inom Mittuniversitetets region vid projektets slut sommaren 2019.

Läs mer om övningsskolor/övningsförskolor