Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen är inriktad på externredovisning och har såväl nationell som internationell betoning. De begrepp och teorier som beskrivs och analyseras har giltighet i stor del av världen. Kursen behandlar redovisningsteorier/ principer och konceptuella ramverk samt olika kopplingar till normgivning och praxis i företag och koncerner. Kursen ger även grundläggande teoretiska kunskaper om revision.

Kursplan: Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

Kurskod: FÖ098G Anmälningskod: L7160
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-04-05

Kursen kommer att genomföras helt i en webbaserad lärplattform (Moodle). Det innebär att inga fysiska träffar kommer att äga rum under kursen förutom den obligatoriska salstentamen i slutet av kursen. Efter att du registrerat dig på kursen i ”Studieuppgifter” (se nedan) får du tillgång till kurshemsidan i Moodle och då kan du bekanta dig med plattformen, dess olika verktyg och utlagt material.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är i huvudsak teoretisk men vissa praktiska inslag förekommer. Med redovisnings- och revisionsteori förstås teorier/normgivning som kan bidra med förklaring och förståelse för redovisning och revision som fenomen. Hur dess existens både påverkar och påverkas av olika aktörer i samhället. På kurshemsidans startsida under ikonen Kursinformation hittar ni en kursguide som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål och en läsanvisning/schema som är en översiktlig veckoplanering av kursen. I kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter. Den första inlämningsuppgiften handlar om reglering/normering inom redovisning och revision och har koppling till kapitel tre i huvudboken. I den andra inlämningsuppgiften ska ni själva leta fram och redogöra för en vetenskaplig artikel med anknytning till någon av de teorier/ämnesområden som behandlas i kursen. Mer information om inlämningsuppgifter hittar ni på kurshemsidan under ikonen Examination. Kursen avslutas med en salstentamen, som äger rum på någon av campusorterna (Sundsvall, Östersund) eller i anslutning till er bostadsort (universitet, lärcentra mm). Mer information om vad som gäller vid tentamen på campus och på annan ort hittar ni på Studentportalen. Notera att administrationen av tentamen sköts helt av tentaadministrationen på universitetet så om ni har frågor som rör tentamen vänder ni er direkt till tentadst@miun.se.
Som kurslitteratur på kursen används:
Författare/red: Deegan, C. & Unerman, J.
Titel: Financial Accounting Theory
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mc Graw-Hill
Författare/red: Carrington, T.
Titel: Revision
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Författare/red: Nilsson, S.
Titel: Redovisningens normer och normbildare - en nationell och internationell översikt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Utöver den obligatoriska kurslitteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material.
För er som redan nu vill påbörja inläsningen föreslår jag att ni läser de tre första kapitlen i boken Financial Accounting Theory.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Anna-Maria Jansson och jag kommer att vara kursansvarig på kursen. Om ni har några frågor når ni mig på anna-maria.jansson@miun.se

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Anna-Maria Jansson

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Anna-Maria Jansson