Historia GR (A), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Historia GR (A), 30 hp

Kurskod: HI001G Anmälningskod: M2320
Ort: Sundsvall Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Kursen inleds måndag 22 januari. Till dess skall du ha införskaffat kurslitteraturen för moment 1 och särskilt momentets huvudbok, McKay, A History of World Societies. När du har registrerat dig på kursen skall du gå in på kursens Moodle-sida. Där finner du instruktioner för veckans arbete och anmäler du dig till kursens första web-seminarium, som hålls torsdag 25 januari.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
A-kursen i Historia är en grundkurs med tonvikten lagd på kronologiska studier. Kursen är indelad i fyra moment om 7,5hp vardera: Antik och medeltid (behandlar tiden från de första högkulturerna till ca 1500); Tidigmodern tid (ca 1500–1700); Modern tid (ca 1800–1914); Samtidshistoria (tiden efter första världskriget). Kursen introducerar även historia som vetenskap (historieforskningens teori och metod), och vid samtliga moment ingår övningar som tränar historievetenskapliga eller ämnesdidaktiska färdigheter. Undervisningens upplägg kan variera mellan momenten, men omfattar vanligen ett webseminarium i veckan. Till det tillkommer självständiga skrivuppgifter, samt naturligtvis självstudier med hjälp av kurslitteraturen. Kursen ges på helfart. För lyckade och givande studier behöver du alltså lägga ned ca 40 h i veckan.Till detta kommer inslag där du får lära dig mer om historia som vetenskap, forskningsprocessen och källkritik. Det är med denna kurs du lägger grunden för fortsatta historiestudier på B-, C- och magisternivå.

Kursen är nätbaserad och ortsoberoende, utan fysiska sammankomster, men examinationer kommer att genomföras vid lärcenter ute i landet eller på Mittuniversitetets Campusorter. Dessutom kommer nätseminarier att äga rum. All undervisning och kursinformation, inklusive information om kursens upplägg och schema kommer att utgå från lärplattformen. Har du problem med att komma åt kursens lärplattform, kontakta Helpdesk.

Examination
Kursen examineras skriftligt eller muntligt, i normalfallet via nätseminarier, PM och skriftlig tentamen, som kan skrivas vid våra campus eller vid olika lärcenter eller motsvarande oavsett var i landet du befinner dig. Mer detaljerad information kring tentamensrutiner kommer att läggas ut i lärplattformen i samband med kursstart. De exakta examinationsformerna och dessas upplägg kan variera mellan kursens olika moment.

Kurslitteratur
Skaffa kurslitteraturen till första momentet till första kurstillfället, se litteraturlistan på kursplanen. Du kan förstås vända dig till biblioteket eller till bokhandlare/internetbokhandlare. Ibland går det att få tag på litteraturen begagnad.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

På nytt vill vi hälsa dig välkommen till grundkursen i historia. Det blir intensiva studier, men säkert också en givande och stimulerande termin!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Biörn Tjällén
Kursansvarig, Fil. dr.