Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Kurskod: HI035G Anmälningskod: M3050
Ort: Sundsvall Studieform: Normal
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Kursen introduceras 22/1 (10.15–12). Samma vecka hålls föreläsningar 22/1 (13.15–15) och 24/1 (10.15–12). 25/1 ges veckans första seminarium (13.15–15). Till introduktionsdagen skall du ha införskaffat kurslitteraturen till moment 1, särskilt McKay, A History of World Societies. Närmare information finner du i lärplattfomen Moodle, som blir tillgänglig när du har registrerat dig på kursen.

Schema


Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är indelad i fyra kronologiska moment om 7,5hp vardera: Antik och medeltid (behandlar tiden från de första högkulturerna till ca 1500); Tidigmodern tid (ca 1500–1700); Modern tid (ca 1800–1914); Samtidshistoria (tiden efter första världskriget). Kursen introducerar även historia som vetenskap (historieforskningens teori och metod), och vid samtliga moment ingår övningar som tränar historievetenskapliga eller ämnesdidaktiska färdigheter. Undervisningens upplägg kan variera mellan momenten, men omfattar vanligen två föreläsningar och ett seminarium på campus i veckan. Till det tillkommer självständiga skrivuppgifter, samt naturligtvis självstudier med hjälp av kurslitteraturen. Kursen ges på helfart. För lyckade och givande studier behöver du alltså lägga ned ca 40 h i veckan.

Kursen examineras skriftligt eller muntligt, i normalfallet via seminarier, PM och skriftlig tentamen som skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

På nytt vill vi hälsa dig välkommen till ämneslärarutbildningens grundkurs i historia. Det blir intensiva studier, men säkert också en givande och stimulerande termin!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Biörn Tjällén
Kursansvarig, Fil. dr.,