Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

För vissa av er är detta den första lite större uppsatsen ni skriver medan andra av er redan gjort någonting liknande tidigare. Oavsett dina förkunskaper så är det din första B-uppsats i kriminologi och vi hoppas att du ser framemot kursen. Syftet med kursen är att du som student ska fördjupa dig i kriminologisk litteratur och besvara en kriminologisk frågeställning i ett vetenskapligt arbete.

Kursplan: Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp

Kurskod: KR006G Anmälningskod: Q2080
Ort: Sundsvall Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-04-02 - 2018-06-14

Kursstarten för kursen är den 3 april 2018 och kursintroduktionen sker på Lärplattformen Moodle. På Lärplattformen kommer det att finnas information om kursen och vi rekommenderar dig att ta del av all information.

Observera att kursen innehåller en obligatorisk uppgift som måste genomföras om du vill behålla din plats på kursen, mer information om detta hittar du på Lärplattformen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
B-uppsatskursen går på IT-distans vilket betyder att all undervisning, handledning och examination kommer att ske via Lärplattformen Moodle, via telefon/Skype eller via Adobe Connect. Kursen är på halvfart vilket betyder att det förväntas av dig att du ägnar cirka 20 timmar i veckan åt att ta del av undervisning, läsa litteratur, delta i handledning och skriva på din uppsats.

B-uppsatsen kommer att vara i form av en litteraturstudie och den ska besvara en kriminologisk frågeställning. För att besvara frågeställningen ska du ta del av vetenskaplig litteratur i form av vetenskapliga artiklar och du ska använda dig av en kriminologisk teori i din uppsats. Till din hjälp under uppsatsskrivandet så har du kurslitteraturen och den informationen som finns på Lärplattformen. Det är du själv som har ansvaret för att ta reda på information, leta artiklar och skriva din uppsats, men under arbetets gång kommer du få vägledning av din handledare. Under första veckan kommer du att bli tilldelad en handledare, det är därför viktigt att du ha registrerat dig på kursen vid kursstart så att du så fort som möjligt kan tilldelas en handledare.

Kursen kommer att avslutas med ett obligatoriskt examinationsseminarium som sker via Adobe Connect. Det betyder att examinationsseminariet kommer att ske via internet så du kan befinna dig var du vill i världen, så länge du har internetuppkoppling och utrustning i form av datorn, mikrofon och hörlurar. Vid examinationsseminariet kommer du att få försvara din uppsats och opponera på en studiekamrats uppsats. Examinationsseminariet kräver att du deltar i seminariet vid en specifik tidpunkt då ni kommer att interagera med andra studenter.

I schemat för kursen hittar du kursens upplägg och hålltider för inlämning av uppsatsen för handledning. På schemat hittar du dessutom dag och tid för inlämning av den färdiga uppsatsen samt examinationsseminarium. Schemat för kursen hittar du på Mittuniversitetets hemsida, använd dig av kurskoden (KR006G) för att söka fram aktuellt schema.

Kom ihåg att det är bra att beställa kurslitteraturen så att du har den när kursen startar. Det är även bra om du redan nu börjar fundera på vad du vill skriva om så att du kan komma igång med uppsatsskrivandet direkt som kursen startar. När du väljer ämne ska du tänka på att det ska vara en kriminologisk frågeställning som går att besvara genom en litteraturstudie. Tänk även på att du ska kunna applicera en kriminologisk teori på din uppsats.

Har du problem med att logga in på Studentportalen eller Lärplattformen, ta kontakt med IT Helpdesk.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till denna B-uppsatskurs i Kriminologi! Har du frågor så tveka inte att kontakta oss, vi finns här för din skull.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Mia Lind
Kursansvarig