Kriminologi GR (B), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (B), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs kommer att ges vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall vårterminen 2018, vilket innebär att föreläsningar, tentamina, seminarier etc. kommer att ske på plats och att du som student förväntas delta i lärandet på campus.

Kursplan: Kriminologi GR (B), 30 hp

Kurskod: KR040G Anmälningskod: Q2050
Ort: Sundsvall Studieform: Normal
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Kursen startar den 22 januari, 2018 vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och kommer att vara öppen för webbregistrering 18/1 – 29/1.

För aktuellt schema, vänligen följ länken nedan och sök på kursen KR040G.

Schema


Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://se.timeedit.net/web/miun/db1/student/. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen består av 4 olika moment: Viktimologi, 7,5hp; Brottsprevention utifrån en drogperspektiv, 7,5hp; Vetenskaplig teori och metod II, 7,5hp; och en B-uppsats, 7,5hp. Kursen syftar därmed att fördjupa kunskaperna inom kriminologi som ett vetenskapligt område genom att ge kunskaper om dessa olika moment.

För att du ska få ut så mycket av kursen som möjligt, och få både en rolig och intressant vår, så vill vi att du nu gör några uppgifter:

Börja med att läsa studiehandboken och studiehandledningen för att få en bild av hur kursen är upplagd och vilka uppgifter som du ska göra under resans gång. Då vet du mer om vad som förväntas av dig samt vad du kan förvänta dig av kursen. Har du inte införskaffat kurslitteraturen så är det hög tid att göra det! Det kan vara väntetid på kurslitteratur kring kursstart, så beställ den nu.

Litteraturlistan finner du både i kursplanen och i studiehandledningen. Det bästa sättet att komma igång och få ut det mesta av kursen är att börja läsa redan vid kursstart.

När kursen drar igång är dags för dig att ta dig an kurslitteraturen. Mer information om delmomenten i kursen och kursrelaterat material kommer att bli tillgängligt för dig under kursens gång.

Första momentet i kursen är Viktimologi, där bland annat viktimologiska begrepp och teorier, samt viktimiseringsprocessen kommer att behandlas. Vi kommer att börja med boken Introduction to Victimology, Contemporary theory, research, and practice av Fisher, Reyns, och Sloan.

Ett råd är att du så fort du får tillgång till din studentmail ställer in mailen för automatisk vidarebefordring för att inte missa anslag eller andra mail från lärarna, samt att du tar för vana att gå logga in på Moodle regelbundet, helst varje dag! Gör du det så håller du koll på om ny information eller material har dykt upp som kan vara av relevans för dig och kursen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot en trevlig vårtermin tillsammans med dig!

Med vänliga hälsningar
Lärarlaget

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Emil Rytterstedt
Momentansvarig