Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är lärare i kursen heter Christina Widmark Saari & Lena Randevåg.

Kursen består av två delmoment: 1: Läs- och skrivstrategier, nycklar till god läs- & skrivutveckling, 7,5 hp samt 2: Formativt bedömningsarbete inom läs- & skrivutveckling, 7,5 hp. Kursen går helt på distans utan "fysiska" träffar.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp

Kurskod: PE160G Anmälningskod: T3060
Ort: Sundsvall Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Ett schema över de olika delarna i kursen finns för att skapa struktur. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Examinerande redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter är obligatoriska. Ni kan börja med att läsa "Läsundervisningens grunder" och jämföra de två läroplanerna för grundskolan och förskolan.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Examinerande redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter är obligatoriska.

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivutveckling ska utveckla:
-förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
-förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
-beredskap att möta förändringar i arbetslivet och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
-förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

När ni loggat in på moodle för fösta gången ska ni välja studiegrupp, vilket är en nödvändighet för att ni ska kunna genomföra era studier.

Kurslitteraturen hittar du i kursplanen.

Se schema för mer detaljerad information.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Christina Widmark-Saari
Kursansvarig