Psykologi GR (B), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (B), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

B-blocket består av Positiv psykologi, 7.5 hp, Klinisk psykologi, 7.5 hp, Forskningsmetod, 7.5 hp samt Utvecklingspsykologi, 7.5 hp. För information ger vårt A-block tillsammans med vårt B-block behörighet till vårt C-block. Vid kursspecifika frågor som dyker upp före den 22/1, vänligen kontakta psykologiavdelningens studierektor, Michaela Tjernberg. Allmänna frågor sänds till kontakt@miun.se

Kursplan: Psykologi GR (B), 30 hp

Kurskod: PS078G Anmälningskod: P4010
Ort: Östersund Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2019-01-24

Kursen startar den 22/1 och tre dagar före kursstart får Du tillgång till ditt kursrum i Moodle. I kursrummet finns alltifrån studiehandledning, inspelade föreläsningar till information om de examinerande momenten. Det är viktigt att registrering på kurs samt besök i webb-kursrum görs senast den 4/2. Vid problem med inloggning, vänligen kontakta omgående IT helpdesk på: helpdesk@miun.se

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Utöver kursen i Positiv psykologi, 7,5 hp ingår även delkurserna Klinisk psykologi, 7.5 hp, Forskningsmetod, 7.5 hp samt Utvecklingspsykologi, 7.5 hp.

Efter registrering på kursen får du tillgång till kursrummet i Moodle, där finner du bland annat kursplan och studiehandledning. Registrering ska ske inom 2 veckor från kursstart och följas av att Du besöker webb-kursrummet och skrivit en kort presentation av Dig själv samt vilka förväntningar som finns på kursen. Om Du efter att ha skrivit Din presentation önskar dra tillbaka registreringen på kursen, vänligen kontakta kursansvarig. Vid avsaknad av presentation i kursrummet i Moodle den 4/2, ses detta som ett passivt avhopp. Inaktiv student avregistreras den 5/2, därefter antas studenter från reservlistan.

Varje delkurs har en kursansvarig som skapar kursupplägg, undervisar och bedömer de examinerande momenten. Vid kursspecifika frågor vänder du dig direkt till den som är kursansvarig. Kursansvariga för vårens delkurser är först Ingela Eng (ingela.eng@miun.se), därefter Zara Aram (zara.aram@miun.se) i kursen Klinisk psykologi. Vid eventuella frågor som berör höstens delkurser, kan du vända dig till samordnaren Ingela Eng.

Då lärandemålen skiljer sig åt mellan de olika delkurserna skiljer sig även undervisning och examinationsformer åt.
På delkurserna kan undervisningen bland annat bestå av inspelade föreläsningar, seminarier och webbaserade uppgifter. Examinationerna kan ske i form av skriftlig hemtentamen, salstentamen, online-tentamen och/eller grupptentamen. Det kan även ingå uppgifter som genomförs enskilt eller i grupp samt presenteras skriftligt eller muntligt.
Observera att obligatoriska gruppuppgifter och/eller webb-redovisning inte ersätts av enskilda skriftliga uppgifter.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till detta intressanta block i psykologi!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Ingela Eng
Kursansvarig