Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som hälsar dig välkommen till kursen är Ulrika Danielsson som är kursansvarig och Mattias Elg som är lärare på kursen. Syftet med kursen är att ge en introduktion till centrala teorier inom arbets-och organisationspsykologin, och förståelse för psykologins betydelse för skapandet av en hållbar och effektiv organisation.

Kursplan: Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Kurskod: PS110G Anmälningskod: P4020
Ort: Östersund Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-04-05

När du registrerat dig på kursen kommer det att finnas information om upplägg m.m. i lärplattformen Moodle.
Kursen går på halvfart och är nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. Den mest centrala delen av den virtuella miljön är Mittuniversitetets kursplattform Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursplattformen kommer vi främst att använda oss av för att lägga upp inspelade föreläsningar, lämna kursinformation samt lägga ut länkar till annat viktigt material rörande exempelvis grupparbeten, etc.
De studenter som inte visar någon aktivitet (dvs inte deltagit i obligatoriska moment och uppgifter i början av kursen), kommer att avregistreras. Om du vid ett tidigt stadium inser att du inte kommer att kunna genomföra kursen, avregistrera dig då så snart som möjligt, så att reserver kan erbjudas plats på kursen.
Se till att skaffa kurslitteraturen i god tid.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att vi får många intressanta diskussioner inom området arbets- och organisationspsykologi. Åter igen vill vi hälsa dig varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar, Ulrika Danielsson och Mattias Elg, lärare på kursen

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Ulrika Danielsson