Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Religionsvetenskap GR (B), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är glada att du har valt att studera världens religioner hos oss! I nuläget ger vi kurser från A- till magisternivå, men siktet är inställt på att starta forskarutbildnings-nivån i framtiden. Vi strävar efter att du ska stimuleras genom dina studier oavsett hur erfaren du är. Hoppas att du kommer att trivas!

Kursplan: Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Kurskod: RK005G Anmälningskod: M2220
Ort: Sundsvall Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Kursens första starttillfälle är under den första veckan på kursen. Schema hittar du här: https://se.timeedit.net/web/miun/db1/student/ri1Q5008.html

Gå in på Miuns hemsida https://portal.miun.se/ny-student samt https://biblioteket.miun.se/student och läs informationen där så att du är väl förberedd när kursen startar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra


1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursinformation
Samtliga föreläsningar spelas in och läggs ut i mp3-format. Det gör att vi kan lägga mer tid på seminarier och på annan kontakt med er studenter. Eftersom seminarierna är obligatoriska och den som missar dem måste skriva kompensationsuppgifter är det viktigt att registrera sig så snart som möjligt för att inte komma efter.

På lärplattformen Moodle hittar du allt du behöver för att gå kursen. Här lägger vi ut föreläsningar, dokument och annat kursmaterial. Via Moodle skickar vi meddelanden till din miun-mejladress så det är viktigt att du använder den. Du skickar också frågor till lärarna via Moodle samt tar del av våra nyhetsmeddelanden. Moodle når du via studentportalen. Det är viktigt att du kontiuerligt går in på Moodle för att ta del av nytillkommen information under kursens gång.

Du kommer kontinuerligt att få uppgifter som du arbetar med självständigt. Därefter diskuterar vi dem vid ett seminarium. Genom ett öppet och eftertänksamt seminariesamtal får du möjlighet till att diskutera det som du sedan ska skriva PM om. En tid efter seminariet lämnar du in en pm på de uppgifter som du redan bearbetat självständigt innan seminariet, ytterligare diskuterat vid seminariet och alltså nu skriver PM om. Det är denna skriftliga version som läraren sedan kommenterar och betygsätter.

Fördelarna med det här arbetssättet är att du arbetar kontinuerligt vilket förbättrar inlärningen. Dessutom får du tät kontakt med läraren och dina kurskamrater. Sannolikt minskar det här risken att du kommer efter och att du på grund av bristande stimulans lägger studierna åt sidan. Att studera kan i värsta fall vara en rätt isolerande verksamhet, men det kan i bättre fall vara en engagerande och gemenskapsfrämjande sak. Du får även en bedömning efter att varje seminarieuppgift är fullgjord så att du kan konstatera vad du redan inhämtat och hur du ligger till. När samtliga seminarieuppgifter på en delkurs är bedömda får du betyg på delkursen.

För dig som läser på distans använder vi ett system som heter Adobe Connect för seminarier. Länken till våra virtuella rum där finner du också i lärplattformen. Där kan man samtala om man har ett headset med mikrofon och hörlurar. Det är särskilt viktigt med hörlurar, eftersom ljudet från seminariet annars ”ekar” när din mikrofon är påkopplad. Det är också trevligt med webkamera, men inte ett krav för att få delta i seminarierna. Via Adobe Connects support kan man prova sin utrustning så att allt stämmer. Du behöver också en någorlunda snabb uppkoppling. Många mobila bredband brukar vara för långsamma. Minst 2 megabit per sekund är att rekommendera. På Adobe Connect finns också ett särskilt studentrum där man kan träffas live utan inblandning av lärarna. Detta når du via kurssidan i Moodle.

Ett aktivt seminariedeltagande är en förutsättning för att vi ska kunna bygga upp en bra arbetsmiljö och om du inte är väl förberedd vid seminarierna minskar du dina egna och andras möjligheter att få ut maximalt av kursen. Vår erfarenhet är dock att det här slaget av kursuppläggning brukar göra seminarierna så värdefulla att det inte är svårt att motivera någon att delta fullt ut. Seminarierna är obligatoriska.

Läser du helfart (100%) så innebär det att vi förväntar oss att du har möjlighet att delta dagtid och att du kan lägga 40 timmar i veckan på dina studier.

Det är mycket viktigt att du införskaffar kurslitteraturen i god tid till kursstart. Kurslitteraturen hittar du i kursplanen som finns i länken i början av detta brev.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång, hjärtligt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Maths Bertell

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Maths Bertell
Kursansvarig