Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Kurskod: FH015G Anmälningskod: N2050
Ort: Sundsvall Studieform: Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Kursstart är måndagen den 22 januari kl. 13:15-15:00 på följande länk: https://connect.sunet.se/fh0015g/

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen bedrivs på it-distans vilket innebär att inga obligatoriska träffar på Campus kommer att ske. Däremot kommer obligatoriska träffar att ske online via verktyget Adobe Connect. Till det behöver du förutom dator/platta, en säker uppkoppling samt headset. Kursen har två delar. De första tio veckorna handlar om metod och de sista tio veckorna om uppsatsskrivandet. Emellertid kommer arbetet med uppsatsen att påbörjas redan under de första tio veckorna då du kommer att skriva en projektplan. Därför är det bra om du redan nu börjar fundera på ett uppsatsämne som kan rymmas inom något av följande tre teman: Äldres hälsa; Barn och ungdomars psykiska hälsa; Migration och hälsa.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång, varmt välkommen till kursen och tveka inte att höra av dig till kursansvarig om du har frågor.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Heléne Zetterström-Dahlqvist
Kursansvarig/Universitetslektor