Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Hjärtligt välkommen till den fjärde kursen som ingår i Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap – Prestationsutveckling med inriktning elitidrott: Träningslära mot vald specialidrott (7,5 hp).

Kursen syftar till att identifiera och utvärdera aktuella utvecklings- och forskningsarbeten mot vald specialidrott. Vidare syftar kursen till att kritiskt analysera olika typer av träningsupplägg utifrån de

Kursplan: Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp

Kurskod: IV009A Anmälningskod: N4220
Ort: Östersund Studieform: Distans
Kursperiod: 2018-04-02 - 2018-06-14

Kursen pågår vecka 14 – 23.
Kursen genomförs på halvfart och distans med en fysisk sammankomst.
Sammankomsten 25 – 27 maj 2018 i Östersund.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen läses på engelska. Kursen genomförs på halvfart och distans med en fysisk sammankomst. I kursen används lärplattformen Moodle och kommunikationsverktyget Adobe Connect för nätbaserade träffar.

Kursens syfte
Kursen syftar till att identifiera och utvärdera aktuella utvecklings- och forskningsarbeten mot vald specialidrott. Vidare syftar kursen till att kritiskt analysera olika typer av träningsupplägg utifrån dess evidens och vetenskapliga förankring.

Lärandemål
Efter kursen skall studenten kunna:
- Självständigt kunna söka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom träningslära
- Sammanfatta och redogöra för träningsmetoder som har en vetenskapligt belagt evidens att öka den idrottsliga prestationen.
- Belysa olika för och nackdelar med olika träningsupplägg och dess effekt utifrån ett fysiologiskt och/eller ett biomekaniskt perspektiv.
- Omsätta vetenskapliga träningsmetoder och träningsupplägg för design av träningsprogram

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att du ska trivas i vår unika stimulerande vintermiljö och vinterstad, återigen varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Haris Pojskic
Haris Pojskic,PhD
Universitetslektor,
Avdelningen för Hälsovetenskap,
Nationellt Vintersportcentrum (NVC),
076 527 91 34