Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi ser fram emot att du läser denna kurs hos oss! Vi som håller kursen heter Anna Mårtensson och Gertrud Olauzon.

Kursplan: Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp

Kurskod: KV004G Anmälningskod: H4020
Ort: Östersund Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Kursen startar den 22/1 och är helt webbaserad. All kommunikation sker via kursplattformen i Moodle som du får tillgång till efter du registrerat dig på kursen. Vid problem med åtkomst till kursrummet, vänligen kontakta IT helpdesk på helpdesk@miun.se

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Länk till kursens introduktionsföreläsning finns i kursplattformen där även allt övrigt förinspelat material finns. I föreläsningarna går vi igenom kursmaterialet djupare, vi diskuterar olika frågeställningar samt tar upp verkliga exempel. Åhörarkopior från föreläsningarna och annat material kommer också att finnas i kursplattformen.

Kursen examineras via inlämningsuppgifter som löses i grupp och en skriftlig individuell hemtentamen.
Inledningsvis när kursen startar ber vi dig fylla i en enkät som har till syfte att ge oss en bild av vem du är, vilka erfarenheter du har samt vilka förväntningar du har på kursen. enkäten hittar du i kursplattformen Moodle, som du kommer åt efter registrering.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hoppas att du får en bra studietid hos oss!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Anna Mårtensson
Kursansvarig