Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Hej, välkommen till Specialpedagogik i förskola och skola, 15hp.
Kursen är förlagd till fyra veckoslut på Campus Östersund.
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet i förskola, fritidshem och skola.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

Kurskod: PE063G Anmälningskod: T4010
Ort: Östersund Studieform: Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-06-14

Kursen startar fredag 26/1 kl 17.30-20.30 och lördag 27/1, 9.00-15.30. Tillfällena är veckoslut i v. 4, 11, 15 och 20. Vi håller till i G-huset på Campus Östersund, sal G1351. Dessa tillfällen är obligatoriska då de har ett varierat innehåll med föreläsningar, examinationer, praktiskt arbete och studiegruppsdiskussioner. Under tillfällena finns tyvärr inte mat- och fikaförsäljning.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
I kursen arbetar vi med s.k. aktionslärande. Det innebär att du som arbetar ska välja ett/en fall/ fördjupning/ utvecklingsområde som du vill arbeta med under hela kursens gång. Det innebär att du arbetar med förbättringsarbete i ditt vardagliga arbete på din arbetsplats. Det kan vara en individ, grupp, klass, arbetssätt, förhållningssätt, ett spännande ämne, m.m. Så jag uppmanar dig att redan nu börja fundera på vad du skulle vilja fördjupa, förbättra, utveckla. Det är mycket bra om du redan till första tillfället har en idé om vad du kan arbeta med. Mer anvisningar om aktionslärandet finns i studiehandledningen och ges vid kursstarten. Om du är studerande så är detta upplägg inte lika enkelt att genomföra. Då kan ett alternativ vara att du väljer någon form av litteraturstudie kring ett intressant och spännande ämne som du fördjupar dig i.

Till första tillfället önskar vi att Du läser:
Lutz, Kristian. (2013) Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola. Liber.
ISBN978-91-47-10564-9. 130 sidor.
Vi vill också att du lyssnar på Sommarprogrammet med Morgan Alling, 25/7 2009. Gå in på www.sr.se Sök på Sommar och vidare till Sommarprogrammets arkiv. Lyssna!
Programmet är 48 min.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen
Mvh
Assar Hörnell Camilla Månsson-Waldehagen Christina Grewell
assar.hornell@miun.se camilla.mansson-waldehagen@miun.se christina.grewell@miun.se

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Assar Hörnell