Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Förskollärare, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Förskollärare, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs läser du parallellt med kursen PE099G, Självständigt arbete. De båda kurserna hör nära samman och du kommer att påbörja processen med det självständiga arbetet under UKV IV, som i sin tur ger dig nödvändiga verktyg för det vetenskapliga arbete som ditt självständiga arbete ska utgöra. Denna termin samläser förskollärarstudenter och grundlärarstudenter mot fritidshem.

Kursplan: Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Förskollärare, 15 hp

Kurskod: PE096G Anmälningskod: T3500
Ort: Sundsvall Studieform: Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-04-05

Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna IV (UVK IV) syftar till att utveckla kunskaper om och förståelse för vetenskapsteori och forskningsmetod och kursen utgör en nödvändig grund för terminens avslutande kurs, Självständigt arbete. Kurserna kan inte läsas i omvänd ordning. Observera att inför kursen finns en behörighetsspärr. Spärren ska ha passerats före kursstart.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursstart sker vecka 4, måndag 22 januari, med kursintroduktion (Se schemat). Varmt välkommen. Det är viktigt att du tills dess läst igenom studiehandledningen som du hittar på Moodle. Du får tillgång till kursrummet en stund efter det att du registrerat dig på PE096G och PE099G.

Den första campusveckan möter du föreläsningar, seminarier, forskarpresentationer och förberedelser för kommande examinerande inslag (första examinationen, vecka 6). Deltagande i veckan är följaktligen mycket centralt både för genomförandet av UVK IV och som förberedelse för terminens sista kurs, ”Självständigt arbete”. Under campusveckorna v. 9 och 13 fortsätter vi på liknande vis med varvade föreläsningar, arbete i seminarier/workshop, i skrivarkonstellationer och med uppsatshandledning i grupp, där arbete med forskningsplan och förberedelser för genomförandet av det självständiga arbetet fortsätter. Det är vår förhoppning att dessa campusveckor och det stöd du får via Moodle ska ge ett gott stöd för genomförande av de båda kurserna med godkända resultat.

OBS! En aktiv närvaro under alla campusveckor är för de flesta avgörande för möjligheten att genomföra de båda kurserna med tillräcklig kvalitet i studieresultaten, vilket gör att vi förutsätter att du deltar i de olika inslagen. Eftersom det ibland trots allt händer något som gör det svårt att närvara, så förväntar vi oss en närvaro mellan 80-100% i samband med undervisande inslag. Det är avgörande att du förstår att tidigare erfarenheter av att skriva uppsats inte gör deltagande denna termin överflödigt.

Kurslitteraturen hittar du i kursplanen. Inläsning av litteratur som berör vetenskapsteorin, dvs. Brinkkjaer & Høyen (2013), Hyldgaard (2008) samt Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) kan med fördel påbörjas före kursstart, eftersom innehållet kan uppfattas som utmanande för tanken. Får du möjlighet till detta kommer deltagandet i campusveckorna att ge dig mer.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ett varmt välkommen till kursen PE096G och PE099G och till den sista terminen önskar Anneli Hansson och Staffan Löfquist

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Anneli Hansson
Kursansvariga lärare