Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är lärare i kursen heter; Christina Widmark Saari, Sanna Olsson, Lena Randevåg & Ulla Damber


Kursen läses parallellt med matematikkursen PE112G. Ni kommer att ha ett gemensamt kursrum för dessa två kurser och så även en gemensam studiehandledning.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Kurskod: PE110G Anmälningskod: T2740
Ort: Sundsvall Studieform: Distans
Kursperiod: 2018-01-22 - 2018-04-05

Kursen börjar vecka 4 och inneveckor är v. 4, 8 och 12. Kurslitteraturen hittar du i kursplanen. Se schema för mer detaljerad information.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Under måndagens självstudietid v. 4 vill vi att du börjar skriva på ditt reflektionsbrev. Se instruktioner nedan.

Uppgift 1: Reflektionsbrev
Del 1.
I samband med att du påbörjar arbetet med dessa två ämneskurser kommer du att få till uppgift att reflektera över dina egna läs-, skriv- och matematikerfarenheter. Sammanfatta dina reflektioner på minst 1 A4, skicka in ditt reflektionsbrev i moodle senast söndag v. 4.

Del 2.
Efter avslutade kurser ska du skriva en utvärdering och reflektion utifrån: Lärandemål och egen utveckling

- Vad har du lärt dig under dessa kurser, skriv tre viktiga kunskaper/färdigheter/ämne? Något speciellt av värde?

- I vilket arbete/i vilken uppgift, har du tydligast sett ditt eget lärande?

- Hur ser du på dina möjligheter samt värdet av att skapa lärandemiljöer som främjar barnens tilltro till den egna förmågan att lära och använda svenska och matematik i olika situationer?

- Hur kan du fånga och skapa situationer där svenska och matematik kan lyftas fram? Kommunicera läsa och skriva samt matematik i vardag och lek? Etc.

- Vad tar du med dig till den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) från dessa kurser?

Den skriftliga sammanfattningen skickar du in senast söndag v 12.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Christina Widmark-Saari
Christina Widmark Saari - Kursansvarig